Doel van de stichting Ondersteuning Vrijwilligers

Het projectmatig ondersteunen van vrijwilligers die zich inzetten voor een algemeen geaccepteerd maatschappelijk doel.

Ondersteuning vrijwilligers

Op 27 juni 2019 werd de Stichting Ondersteuning Vrijwilligers opgericht en notarieel vastgelegd bij OMD Notarissen in Helmond.

Visie en missie

Onze kernwaarden zijn:

  • Vraaggericht werken
  • Met een steeds tijdelijke en projectmatige aanpak
  • Op een transparante werkwijze en verantwoording.