Fondsen

Fondsen die financiële ondersteuning bieden aan (vernieuwende) projecten in de regio Helmond en omstreken.

Fondsen

De StOV werkt samen met een aantal fondsen.
Een fonds kan geld geven voor jouw wens/ behoefte.
Dan moet die passen in het doel van het fonds.
Bijvoorbeeld: de Stichting Steun Welzijnszorg Helmond ondersteunt maatschappelijke projecten. Heb je een vraag voor jou als particulier, kun je bijvoorbeeld terecht bij
de Stg. Villa Nova of de Beelsfundatie.

Als het fonds akkoord gaat met je aanvraag wordt het geld op de rekening van de StOV gestort. Wij zorgen dan, samen met jou, voor de verdere afwikkeling:
-we betalen de aankoop of dienst en
-zorgen voor financiële verantwoording naar het fonds.
Vragen?
Mail met secretaris@ondersteuningvrijwilligers.nl of  met een van de fondsen.

Fondsen Helmond en omstreken

Beelsfundatie

Regio: Helmond en Zuid-Oost Brabant | Informatie: www.beelsfundatie.nl | E-mail: secretaris@beelsfundatie.nl | Website: https://www.beelsfundatie.nl/

Doel:

Ondersteunen van mensen, die ondanks hard werken en buiten hun schuld, in de financiële problemen gekomen zijn. De ondersteuning kan bestaan uit: donatie, lening of hulp door informatieverstrekking. Mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering van een gemeente kunnen geen beroep doen op de Beelsfundatie, omdat een bijdrage van de Beelsfundatie wordt ingehouden op hun uitkering. Voorwaarde is dat mensen hun financiële situatie blootleggen. Als de uitkering ten goede komt aan individuele personen, kan ook een rechtspersoon een beroep doen op de Beelsfundatie.

Stichting Helmond Zorg Lambertus

Regio: Gemeente Helmond | Informatie: L. van Asten | E-mail: l.asten8@upcmail.nl | Website: Geen Website

Doel:

Medefinanciering van (medische)zorg die niet via reguliere kanalen wordt verleend. Max. €1000 per jaar per aanvraag.

Logo Stichting het vervolg

Stichting Het Vervolg

Regio: Gemeente Deurne e.o. | Informatie: Hans Oomen | E-mail: hans.oomen@chello.nl | Website: Geen Website

Doel:

Projecten in de zorgsector financieel ondersteunen. De stichting heeft een groot budget tot haar beschikking. Onlangs geschonken aan een verzorgingshuis, museum en een film over mantelzorg gefinancierd.

Logo stichting steun welzijnszorg Helmond

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond

Regio: Zuidoost Brabant | Informatie: C. (Carine) de Jager-Picokrie (voorzitter) | E-mail: secretaris@steunwelzijnszorg.nl | Website: http://www.steunwelzijnszorg.nl

Doel:

Projecten in zorg en welzijn financieren (maatschappelijk werk, jeugdzorg, ouderen, enz.) Geen steun aan particulieren, geeft donaties van een paar 100 euro tot €10.000.

Logo Stichting Thomas van Villanova

Stichting Thomas van Villanova

Regio: Zuid-Oost Brabant en Nederlandse Antillen | Informatie: Corry Hobbelen: 0492- 520845 | E-mail: secretaris@beelsfundatie.nl | Website: https://thomasvanvillanova.nl

Doel:

Verlenen van financiële steun aan nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en kansarme jeugd. Ook donatie of lening mogelijk voor individuele problematiek na blootlegging financiële situatie en indien schriftelijk ingediend door een professionele hulpverlener verbonden aan een instelling voor maatschappelijk en/of welzijnswerk. Bij het verlenen van steun valt een onderscheid te maken tussen bijdragen (Regulier budget), giften (Giftenfonds) en particuliere noodhulp (Sociaal fonds).